Интеллектуальная собственность - увеличение стоимости бизнеса 

  Главная | О компании | Цены | Новости | Контакты

  Новости  
  29.08.2011  
 

     Інтелектуальна власність, як інструмент збільшення вартості бізнесу. 

Огляд чинного законодавства України в галузі інтелектуальної власності.

Багато підприємств України достатньо досить юридично грамотно і ефективно управляють активами компаній, а саме: рухомим і нерухомим майном, проте в більшості випадків вкрай надто неефективно – інтелектуальною власністю.        

У відповідності до чинного законодавства до об`єктів права інтелектуальної власності слід віднести:

 • літературні та художні твори;
 • комп`ютерні програми;
 • компіляції даних (бази даних);
 • виконання;
 • фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення;
 • наукові відкриття;
 • винаходи, корисні моделі, промислові зразки;
 • компонування (топографії) інтегральних мікросхем;
 • раціоналізаторські пропозиції;
 • сорти рослин, породи тварин;
 • комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні зазначення;
 • комерційні таємниці;

Права на об`єкти і інтелектуальної власності поділяються на об`єкти авторського та суміжних прав та об`єкти промислової власності.

Права на об`єкти авторського права виникають у момент їх створення і не потребують обов`язкової реєстрації.       Об`єктами авторського права є твори, а саме:

 1. літературні та художні твори, зокрема:
 2. романи, поеми, статті та інші письмові твори;
 3. лекції, промови, проповіді та інші усні твори;
 4. драматичні, музично-драматичні твори, пантоміми, хореографічні, інші сценічні твори;
 5. музичні твори (з текстом або без тексту);
 6. аудіовізуальні твори;
 7. твори живопису, архітектури, скульптури та графіки;
 8. фотографічні твори;
 9. твори ужиткового мистецтва;
 10. ілюстрації, карти, плани, ескізи і пластичні твори, що стосуються географії, топографії, архітектури або науки;
 11. переклади, адаптації, аранжування та інші переробки літературних та художніх творів;
 12. збірники творів, якщо вони за добором або впорядкуванням їх складових частин є результатом інтелектуальної власності;

2) комп’ютерні програми;

3)компіляції даних (бази даних), якщо вони за добором або впорядкуванням їх складових частин є результатом інтелектуальної діяльності;

4) інші твори.          

Ґрунтуючись на досвіді ми радимо обов’язково проводити реєстрацію прав на об’єкти авторського та суміжних прав в Патентному відомстві України (Державному департаменті інтелектуальної власності (ІВ).

До об’єктів права промислової власності слід віднести майнові права на :

 • винаходи, корисні моделі;
 • промислові зразки;
 • комерційні позначення (торговельні марки, зазначення походження товарів, фірмові найменування);
 • топографії інтегральних мікросхем.

Права на об’єкти права промислової власності потребують державної реєстрації та не вважаються чинними до проведення такої реєстрації.

Процедура державної реєстрації стандартизована та регламентується Правилами подання та розгляду заявок на відповідні об’єкти права промислової власності.

Чинним законодавством регламентовано, що всі справи стосовно державної реєстрації об’єктів права інтелектуальної власності юридичними та фізичними особами нерезидентами повинні вестись лише представниками у справах інтелектуальної власності (патентними повіреними.) фізичні і юридичні особи-резиденти мають право вести свої справи щодо реєстрації прав на об’єкти ІВ самостійно або ії залученням патентних повірених.

Права на об’єкти ІВ поділяються на:

 • майнові права ІВ;
 • немайнові права ІВ.

   До майнових прав ІВ у відповідності до ЦК України відносяться:

 • право на використання об’єкта права інтелектуальної власності;
 • виключне право дозволяти використання об’єкта права інтелектуальної власності;
 • виключне право перешкоджати неправомірному використанню об’єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання.

Майнові права інтелектуальної власності можуть відповідно до закону бути внеском до статутного капіталу юридичної особи, предметом договору застави та інших зобов’язань, а також використовуватись в інших цивільних відносинах

До немайнових прав ІВ у відповідності до ЦК України відносяться:

 • право на визначення людини творцем (автором, виконавцем, винахідником тощо) об’єкта права інтелектуальної власності;
 • право перешкоджати будь-якому посяганню на право інтелектуальної власності, здатному завдати шкоди честі чи репутації творця об’єкта права інтелектуальної власності.

            Особисті немайнові права інтелектуальної власності не можуть відчужуватися (передаватися).

Виходячи з практики фахівців компанії, зазвичай підприємства використовують у своїй діяльності об’єкти промислової власності, а саме торговельні марки (зразки для товарів та послуг), промислові зразки, винаходи і корисні моделі. Однак, найчастіше права власності на такі об’єкти не оформлені належним чином та ніяким чином не відображені в регістрах бухгалтерського обліку. Інколи, вартість реєстрації відноситься на вартість об’єкту, що не відображає ринкову вартість такого об’єкту і призводить до перекручування фінансової звітності.

Проведення оцінки та переоцінки майнових прав на об’єкти промислової власності дозволяє відобразити ринкову вартість об’єкту права на дату балансу та збільшити валюту балансу.

Крім того, потреба у визначенні вартості прав на об’єкти інтелектуальної власності найчастіше виникає в таких випадках:

 • внесок майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності до статутного фонду;
 • оцінка майнових прав на об’єкти інтелектуальної власності під заставу, купівлю-продаж;
 • укладання ліцензійних договорів;
 • прийняття майнових рішень.

    При виникненні потреби у даних послугах, слід звертатись до фахівців професіоналів.

Автори: 

Голова Інна - судовий експерт, оцінювач

Бондар Вячеслав - судовий експерт, оцінювач

 
     

  29.08.2011
Интеллектуальная собственность - увеличение стоимости бизнеса
 
  17.08.2011
Переоценка основных средств предприятия
 
  19.04.2011
Налог с продажи авто
 
 

+38067 777 2011

+38044 228 2771

 
 
Разработка сайта Сайт Швидко